Wij zoeken gediplomeerde zzp’ers, zowel verzorgenden, verzorgenden (IG) als verpleegkundigen.

Wij zoeken gediplomeerde zzp’ers, zowel verzorgenden, verzorgenden (IG) als verpleegkundigen.

Hoe word je ZZP’er in de Zorgverlening:

Het verschijnsel “zelfstandig zonder personeel” (ZZP) is in Nederland niet meer weg te denken. Naar schatting werken in Nederland meer dan 750.000 mensen als zelfstandige zonder personeel. Ook het fenomeen ZZP in de Zorg neemt snel toe. Veelal zijn dit ervaren zorgverleners die het in loondienst zijn bij een zorginstelling beu zijn. Wisselende diensten, en een wisselend beleid zorgen ervoor dat zorgverleners het werk zien als een opgave en niet als werken met passie.

Veel mogelijkheden voor vakmensen:

Voor zorgverleners zijn veel mogelijkheden om als ZZP er aan het werk te gaan. Een ZZP er in de zorg bepaalt zijn eigen werktijden en kan die zorg verlenen met persoonlijke aandacht. Bovendien kun je als ZZP er in de zorg prima voor je eigen inkomen zorgen. Daar waar de zorgverlener voorheen een salaris ontving moet de ZZP er in de zorg nu facturen versturen en een administratie bijhouden.

Enkele criteria waaraan u moet voldoen om als zelfstandige aangemerkt te worden door de Belastingdienst:

U moet voor minimaal 3 verschillende cliënten per jaar een opdracht uitvoeren 
U mag geen gezagsverhouding met uw cliënten of bemiddelaar aangaan.
U dient minimaal 1225 uur per jaar te besteden aan uw onderneming 
U dient minimaal 50% van uw werkbare uren te besteden aan uw onderneming 

Zonder deze criteria mag u wel zelfstandig zijn maar heeft u geen ondernemersaftrek en ook geen 10% winstvrijstelling.

Belastingaspecten voor de zelfstandige in de zorg:

U dient een deugdelijke administratie te voeren met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven. U dient zelfstandig facturen (zonder BTW) te sturen naar uw cliënten of opdrachtgevers. Indien u voldoet aan bovenvermelde criteria van de Belastingdienst heeft u recht op zelfstandigenaftrek, een startersaftrek gedurende de eerste drie jaar en een winstvrijstelling van 10 % op uw jaarlijkse winst. Verder kunt u alle beroepsmatige kosten van uw inkomen aftrekken. Te denken valt aan beroepskleding, vakliteratuur, reiskosten, bemiddelingskosten, telefoon etc. Wel dient u dit duidelijk te vermelden in een bijlage bij uw aangifte inkomstenbelasting. Zie verder de belastingrubriek aan de linkerkant van deze website.

Kamer van Koophandel:

Voor u een bedrijf kunt starten als ZZP’er in de zorg moet u zich inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. U dient hierbij aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zie; Kamer van Koophandel

Verzekeringen voor ZZP ers in de zorgverlening:

Indien u voorheen in loondienst was dan werd u doorbetaald bij ziekte en vakantie. Bovendien was uw werkgever verantwoordelijk voor de door u uitgevoerde werkzaamheden. Als zelfstandige ZZP er in de zorg bent u zelf verantwoordelijk hiervoor. ZZP Nederland adviseert u in ieder geval te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en voor aansprakelijkheid.

Bron: www.zzp-nederland.nl